Hartelijk welkom bij FAI Home Security Nederland.

FAI Home Security Nederland werd gestart op 1 april 1998 als JPV Security onder de Australische franchise organisatie FAI Home Security. Na een moeilijke start groeide JPV uit tot een van succesvolste bedrijven binnen de franchise organisatie wereldwijd.
FAI Home security
De doelgroep voor JPV Security zijn het MKB segment en de ruime particuliere markt. Het Nederlandse klantenbestand benadert bijna de 45.000 klanten. Wereldwijd zijn dit er meer dan 1.200.000. Daarnaast verzorgt JPV inmiddels de service voor Nederland en de meeste Europese landen.

Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van misdaad en brand in onze samenleving. Teveel mensen onderschatten de veiligheidsrisico’s voor familie en bezittingen totdat zij er persoonlijk mee worden geconfronteerd.

Onze kijk op klantenservice en productontwikkeling is erop gericht onze klanten te verzekeren van veiligheid en het daarbij behorende gevoel.

Indien u ons product “live” wilt bewonderen, maak dan vrijblijvend een afspraak met ons.